Основното предназначение на УКМ е да служи на потребителите за научната, учебна и преподавателска работа. Големият брой (и постоянно увеличаващ се) на ползвателите в нея води до малък размер на разпределените ресурси на трафика. Този проблем има най-силен характер в платената за СУ услуга - достъпът до глобалната интернет мрежа.
       Практиката показва, че да се разчита на самосъзнанието на всеки отделен потребител не е най-добрият вариант. По тази причина от екипа, отговорен за нормалното функциониране на локалната мрежа, бяха въведени приоритети в ползването на ресурсите. Същият този екип, без да се превръща в слухтяш и съмняващ се във всеки потребител орган, ще се бори най-ревностно за осигуряване на нормалното ползване на услугите с най-висок приоритет като се премахне "вредния" трафик в пиковите часове, а именно указаният в правилата интервал от време.

обратно