Спам - pine

Филтрирането става още при получаването на пощата на сървъра. Затова в потребителската ви директория (на самия сървър) трябва да има файл с име .procmailrc със следното съдържание:

SHELL=/bin/sh
MAILDIR=$HOME/mail

:0:
* ^Subject:.*\*\*\*\*SPAM\*\*\*\*
spam

Тогава една от папките в pine (можете да ги видите с клавиша L) ще се нарича spam и в нея ще бъдат всички получени писма, които съдържат в своя Subject стринга ****SPAM****обратно