Спам - Outlook Express

Филтрирането става при получаването на пощата на вашето PC. При различните версии е възможно да има известни разлики, но принципът е следният:

От менюто изберете Tools --> Message Rules --> Mail ...


Поставете отметка в
   Where the Subject line contains specific words от Select the Conditions for your rules
   Move it to the specified folder от Select the Actions for your rules
Изберете от Rule Description съответните връзки


Въведете в първото поле думата ****SPAM**** и натиснете Add


Изберете папката, в която да се съхраняват спам-писмата

Запазете промените.
обратно