Спам - Netscape Mail

Филтрирането става при получаването на пощата на вашето PC. При различните версии е възможно да има известни разлики, но принципът е следният:

От менюто изберете Tools --> Message Filters ...


В полето Filters for изберете вашата кутия, ако има повече в Netscape клиента


Въведете в полето Filter name значението spam
После Subject --> contains ****SPAM****
И най-накрая Move to folder --> spam on ... - изберете, евентуално създайте, папка с подходящо име.


Запазете промените.обратно