Спам - Eudora

Филтрирането става при получаването на пощата на вашето PC. При различните версии е възможно да има известни разлики, но принципът е следният:

От менюто изберете Tools --> Filters


С бутона New създайте нов филтър
Изберете
    Header: Subject
    contains ****SPAM****
    ignore
    ...
    Action --> Transer To: spam (ако няма папка спам, създайте я)


Затворете прозореца като отговорите положително на въпроса дали да запазите промените във филтъра.обратно