Netscape Navigator/Comunicator - настройка на достъп

обратно

      Настройката на директен достъп или използването на proxy сървър тук става по следния начин:
      1. От Edit на главното меню избирате Preferences ... (виж фиг.1)

Preferences
фиг. 1


      2. В появилия се прозорец Preferences отваряте менюто Advanced (ако вече не е отворено, т.е. е -) чрез натискане на + и маркирате Proxies. (виж фиг. 2)

            a) за директен достъп - поставяте отметката на Direct connection to the Internet

            b) за достъп чрез proxy - поставете отметката на Manual proxy configuration и попълнете полетата:
            HTTP Proxy: proxy.uni-sofia.bg
            Port: 8080

Preferences
фиг. 2


      3. Затваряте всеки прозорец с OK за потвърждение на промяната.

Забележка: Връщането към настройките за ползване на proxy сървър става като поставите отметката в бутона на Manual proxy configuration и с бутона View отворите прозореца и напишете името на proxy сървъра(ако той не фигурира вече там) на необходимите места.

обратно