Mozilla Firefox - настройка на директен достъп или чрез proxy сървър

обратно

      Настройката тук става по следния начин:
      1. От Tools (стрелка 1) на главното меню избирате Options ... (стрелка 2) (виж фиг.1)


фиг. 1


      2. В появилия се прозорец Options избирате Advanced (стрелка 1) и после butona Settings... (стрелка 2) (виж фиг. 2)


фиг. 2


      3. В прозореца Connection Settings (виж фиг. 3):

            a) за директен достъп - отметнете No proxy

            b) за достъп чрез proxy - поставете отметката Manual proxy configuration: (стрелка 1)
            - попълнете полето Http Proxy: proxy.uni-sofia.bg и Port: 8080 (стрелка 2)
            - отметнете Use this proxy server for all protocols (стрелка 3)
            - евентуално можете да прибавите някой локален адрес в No proxy for: (стрелка 4)


фиг. 3


      4. Затваряте всеки прозорец с OK за потвърждение на промяната.

обратно