Internet Explorer - настройка на директен достъп или чрез proxy сървър

обратно

      Настройката тук става по следния начин:
      1. От Tools на главното меню избирате Internet Options ... (виж фиг.1)

Главно меню
фиг. 1


      2. В появилия се прозорец Internet Options се спирате на Connections и после на LAN Settings (виж фиг. 2)

Lan Setings
фиг. 2


      3. В прозореца Local Area Network в рамката Proxy Server (виж фиг. 3):

            a) за директен достъп - махнете отметката от бутона на Use a proxy server for your LAN

            b) за достъп чрез proxy - поставете отметката и попълнете полетата:
            Address: proxy.uni-sofia.bg
            Port: 8080

Proxy
фиг. 3


      4. Затваряте всеки прозорец с OK за потвърждение на промяната.

Забележка: Връщането към настройките за ползване на proxy сървър става като поставите в бутона на Use a proxy server for your LAN и в полето напишете името на този сервър(ако той не фигурира вече там).

обратно