Извличане MAC адреса на мрежовата карта на компютъра


Windows 2000/NT
От Start менюто изберете Run
Изпишете командата cmd и я изпълнете с Enter или OK
Сега напишете командата ipconfig /all и вземете информацията от реда Physical Address


Windows 95/98
От Start менюто изберете Run
Изпълнете командата winipcfg
Ако в прозореца на падащото меню стои PPP adapter, сменете стойността с името на функциониращата мрежова карта. Извлечете стойността от реда Adapter address


Linux
Като потребител root изпълнете командата ifconfig и вземете MAC адреса от реда, съдържащ HWaddr

обратно