Windows 95/98 - IP адрес

обратно

първа стъпка Натиснете бутона "Start", след това изберете от менюто "Settings" и "Control Panel".
втора стъпка Щракнeте два пъти с мишката върху иконата "Network".
трета стъпка Изберете от менюто "TCP/IP", след това "Properties".
четвърта стъпка Въведете новия адрес в полето "IP Address" (след като сте го получили от системиния администратор). В полето SubnetMask трябва да присъства 255.255.254.0.
пета стъпка Натиснете "Gateway", за да отворите съответния прозорец (вж. изображението вляво). Маркирайте стария адрес 193.68.241.6 и натиснете "Remove". След това въведете 62.44.98.3 в полето "New Gateway" и натиснете "Add".
шеста стъпка Натиснете "DNS Configuration", за да отворите съответния прозорец (вж. изображението вляво). Маркирайте един по един съществуващите адреси и натиснете "Remove". Въвeдете 62.44.98.1 за DNS Server. Натиснете "Add". После отново същата процедура за 62.44.96.1. Полетата "Host" и "Domain" няма нужда да бъдат променяни!

обратно