Как да настроим Outlook Express за IMAP достъп

обратно

Tools/Accounts
фиг.1
От главното меню избирате Tools и после Accounts /виж фиг. 1/

Internet Accounts / Mail
фиг.2
В прозореца Internet Accounts избирате Mail. От менюто, показващо се с избиране на бутона Mail избирате Add(виж фиг.2)

Internet Connection Wizard
фиг.3
Следвайте помощника "Internet Connection Wizard" и щом стигнете до E-mail Server Names, изберете IMAP в "My Incoming E-mail Server is a ... server". (виж фиг.3)

IMAP folder
фиг.4
След като привършите с тази стъпка от процеса, в списъка от папки ще се появи нова. От показващото се меню при натискане с десния бутон на мишката изберете IMAP folders, за да укажете кои от вашите папки от сървъра да се виждат (виж фиг.4 и фиг.5) или Properties, за да промените някои от настройките
Visible
фиг.5
В прозореца "Visible" (виж фиг.5) можете да управлявате списъка на папките, които ще се виждат.

обратно