Как да настроим Eudora за IMAP достъп

обратно

Tools/Options
фиг.1
От главното меню избирате Tools и после Options /виж фиг. 1/

Getting started
фиг.2
В прозореца Options избирате Getting Started и попълвате съответните полета (от фиг.2 на мястото на user навсякъде въведете името на вашата кутия)

Incoming Mail
фиг.3
След маркирането на Incoming Mail изберете или въведете следната информация:
Server Configuration - IMAP
IMAP Mailbox Location Prefix - /home/user/mail като на мястото на user поставите името на вашата кутия.

Dominant
фиг.4
След потвърждаване на промените, в списъка с e-mail папките ще се появи нова с името Dominant. Изберете от менюто, появяващо се при натискане с десния бутон бърху това име, Open и след това въведете паролата. /виж фиг.4/

обратно